Trivselsregler for koret

Vi går i kor fordi vi vil synge sammen.

Trivselsregler for juniorkoret

Vi skal sammen passe på å:

• Gå på do og drikke før vi kommer
• Tulle og tøyse oss ferdig før koret starter
• Være med å synge!
• Være inkluderende og snille med hverandre
• Gå rolig opp på scenen
• Rekke opp en stille hånd når man vil si noe
• Lytte til den som har ordet
• Høre på Guro, og følge instruksjoner
• Ha med sangtekster og perm

Trivselsregler for hovedkoret

Vi skal sammen passe på å:

• Høre på Guro, og følge instruksjoner
• Være positive!
• Være inkluderende og snille med hverandre
• Rekke opp en stille hånd om man vil si noe
• Lytte til den som har ordet
• Oppmuntre hvis noen synger feil, fremfor å erte/le.
• Gå på do før koret starter
• Ha med sangtekster / perm
• Øve hjemme

Disse reglene er lagd av barne i koret og Guro

Meld ditt barn inn i koret

Et sosialt og musikalsk fellesskap for barn i ulike aldersgrupper ledet av en profesjonell dirigent.