Styret og kontaktpersoner

Korets styre består av foreldre til korister.

Nåværende styre består av følgende medlemmer:

Saffron Aamodt (leder)
Marica Eckmann
Liv Myklebust

Dirigent og musikalsk leder: Guro Høimyr

Styret er korets kontaktledd med koristenes foreldre. Styret jobber med rekruttering til koret, setter opp korets semesterplan og arrangerer musikalske og sosiale aktiviteter for korets medlemmer. Styret er også ansvarlig for å avholde foreldremøter og årsmøter. Videre er styret ansvarlig for korets økonomi, drift av nettsted og sider på sosiale medier. Styret samarbeider tett med korets dirigent. Korstyret velges på årsmøtet som avholdes hver høst.

Lyst til å bidra i styret?

Hvis du er en engasjert forelder som kan tenke deg å bidra med styrearbeid, så ta kontakt med det sittende styret. Vi oppfordrer også foreldre til å melde seg til arbeid med den årlige forestillingen.

Vi har et velfungerende og flott styre, men vi trenger nye styremedlemmer og oppfordrer særlig foreldre til barn i juniorkoret til å bli med, da samtlige av styremedlemmene er foreldre til barn i hovedkoret.

Hvis noen av dere har lyst til å bidra i korstyret eller ønsker å vite litt mer på hva det går ut på, så ta kontakt med en av oss eller send en e-post.

Koret kan kontaktes på e-post, Facebook eller skjema under.

Kontakt info: hoyenhallskoleselevkor@gmail.com
Facebook: m.me/hoyenhallskoleselevkor

Ønsker du å melde ditt barn inn i koret, gå til innmeldingssiden.

    Fyll inn informasjon og send til koret.

    Lyst til å bidra i styret?

    Har du lyst til å bidra i korstyret eller ønsker å vite litt mer om hva det går ut på, så ta kontakt.