Trivselsregler for hovedkoret

Trivselsregler for hovedkoret – Høyenhall skoles elevkor

Vi går på kor fordi vi vil synge sammen.

For at alle skal ha det fint i koret og for at vi skal kunne lære best mulig, har vi laget noen regler:

• Høre på Guro, og følge instruksjoner
• Være positive!
• Være inkluderende og snille med hverandre
• Rekke opp en stille hånd om man vil si noe
• Lytte til den som har ordet
• Oppmuntre hvis noen synger feil, fremfor å erte/le.
• Gå på do før koret starter
• Ha med sangtekster / perm
• Øve hjemme

Disse reglene er lagd av barne i koret og Guro

Meld ditt barn inn i koret

Et sosialt og musikalsk fellesskap for barn i ulike aldersgrupper ledet av en profesjonell dirigent.