Skip to main content

Liker ditt barn og synge?

Meld barnet ditt inn i koret

Bli med og syng. Vi ønsker flere med i koret vårt!

Er du glad i musikk og liker å synge? Da er Høyenhall skoles elevkor noe for deg! Koret har allerede en super gjeng med sangglade barn fra 2. – 5. klasse på Høyenhall skole, men plass til mange flere. Vi har et juniorkor fra 2. – 3. klasse som øver torsdager kl. 14.00 – 15.00 og hovedkor fra 4. klasse øver torsdager kl. 15.00 – 16.00 i aulaen på skolen.

Som medlem i skolekoret får barn oppleve et sosialt og musikalsk fellesskap sammen med barn i ulike aldersgrupper ved Høyenhall skole. Å være med i kor handler om felles opplevelser, musikalske hendelser, om glede, vennskap, kultur og tradisjon. Elevkoret deltar på skolearrangementer som 17. mai, går Lucia tog, julekonsert med korpset, UKM, arrangerer forestilling en gang i året og gjør minst to sosiale utflukter sammen.

Koret ledes av vår dirigent og musikalske leder Guro Høimyr som har lang fartstid i korsang og den siste tiden videreutdannet seg innen barnekor. En unik mulighet til å lære mer innen sang og musikk.

Musikalsk synger vi alt fra dagens populærmusikk til klassiske korsanger.

Ønsker ditt barn å bli medlem i koret, er det enkleste å fyll ut skjema under, men dere kan også send en epost med informasjon til: hoyenhallskoleselevkor@gmail.com. Skriv barnets navn, klasse, foreldrenes/foresattes navn, telefonnummer, e-postadresse og postadresse.

Fyll ut informasjon under for å melde ditt barn inn i koret.

  Informasjon på barnet.
  Informasjon på foresatte.
  Postadresse
  Informasjon på andre foresatte.
  Jeg samtykker til at Høyenhall skoles elevkor kan publisere bilder og artikler av barnet mitt på nettsider og sosiale medier i forbindelse med forestillinger, seminarer og arrangementer i regi av Høyenhall skoles elevkor. Utmelding må gjøres skriftlig.

  Se mer av koret.

  Et sosialt og musikalsk fellesskap for barn i ulike aldersgrupper ledet av en profesjonell dirigent.

  Støtt koret med Grasrotandelen

  Et viktig bidrag til koret og ikke minst dugnadsfrie penger!