Årets forestilling / konsert

Årets forestilling / konsert.

Hvert år ønsker vi velkommen til konsert i aulaen på Høyenhall Skole for en flott avslutting på året.
Dette er korets høydepunkt og mulighet til å skinne på scenen.

Vi kommer med mer info.

Tidligere forestillinger.

I korets lange tradisjon har vi satt opp mange klassikere til årets forestilling.

Meld ditt barn inn i koret

Et sosialt og musikalsk fellesskap for barn i ulike aldersgrupper ledet av en profesjonell dirigent.