Skip to main content

Velkommen til et nytt korår!

27. august starter vi med korøvelser på Høyenhall skole igjen.
Vi vil sende ut invitasjon til alle korøvelser i Spond. Der har vi oppdatert listene slik at de som går over i 4. klasse er med i hovedkoret.

Vi følger alle retningslinjer gitt av helsedirektoratet og skolens reguleringer i forhold til smittevern. Det er lagt inn et tidsrom mellom øvelsene til juniorkoret og hovedkoret får å rengjøre og sprite overflatene.

Vi gleder oss til endelig å komme i gang med øvelser igjen!