Skip to main content

Har du barn i 2. – 5. klasse på Høyenhall Skole? Glad i musikk og liker å synge?

Vi inviterer vi til åpen øvelse 3. september! Koret har allerede en super gjeng med sangglade barn, men plass til flere.

Vi har juniorkor fra 2. – 3. klasse som øver torsdager kl. 14.00 – 15.00 og hovedkor fra 4. klasse øver kl. 15.00 – 16.00 i aulaen på skolen.

Les mer om koret og påmelding finner du her: https://hoyenhallskoleselevkor.no/om-koret

Del gjerne om du kjenner noen som kunne ha glede av å være med i kor.