Velkommen til åpen øvelse!

Bli med og syng med oss torsdag 12. & 26. september på åpen øvelse!

Korets øver i Høyenhall skoles aula:
14.00‐15.00: Juniorkoret (2. og 3.klasse)
15.00‐16.00: Hovedkoret (4. klasse og oppover)

Et sosialt og musikalsk fellesskap for barn ledet av en profesjonell dirigent. Å være med i kor handler om felles opplevelser, musikalske hendelser, glede, vennskap, kultur og tradisjon. Koret har historie helt tilbake til 1967 og består av sangglade korister ved Høyenhall skole.

For deltagelse på åpen øvelse gi beskjed til AKS eller send oss en e-post til hoyenhallskoleselevkor@gmail.com

Et sosialt og musikalsk fellesskap for barn ledet av en profesjonell dirigent.

Ønsker du å melde ditt barn inn i koret kan du lese mer om det her.

Bli med i koret