Skip to main content

Sangglade korister siden 1967

Bli med i koret

Velkommen til Høyenhall skoles elevkor.

Et sosialt og musikalsk fellesskap for barn i ulike aldersgrupper ledet av en profesjonell dirigent. Å være med i kor handler om felles opplevelser, musikalske hendelser, glede, vennskap, kultur og tradisjon. Koret har historie helt tilbake til 1967 og består av sangglade korister ved Høyenhall skole. Korets øvelser er torsdager mellom 14.00‐15.00 for juniorkoret 2. - 3.klasse og 15.00‐16.00 for hovedkoret 4. klasse og oppover i Høyenhall skoles aula.

Bli med å syng

Et musikalsk fellesskap med lang tradisjon

Støtt opp om koret

Gratis bidrag til koret og dugnadfrie penger!

Kontakt koret

Ta kontakt med styret ved spørsmål.

Bidra i styretarbeid

Er du en engasjert forelder som kan tenke deg å bidra med styrearbeid?

Støtt koret med Grasrotandelen

Et viktig bidrag til koret og ikke minst dugnadsfrie penger!